Trauma

EEN TRAUMA IS NIET WAT ER MET JE IS GEBEURT MAAR WAT ER BINNEN IN JOU GEBEURT DOOR WAT ER IS GEBEURD

Wat is een trauma

Een trauma is een onverwerkte gebeurtenis vanuit het verleden.
Het is een psychologische, emotionele reactie op een heftige ervaring of gebeurtenis die diep pijnlijk is.
Trauma komt uit het Grieks en betekent “verwonding”. Dit kan een lichamelijke verwonding/beschadiging zijn maar ook een psychische. Dit laatste noemen we een psychotrauma.
Trauma kan ontstaan wanneer we willen vluchten of vechten maar nergens heen kunnen (bevriezen).
Het is een blokkade die in je lichaam is ontstaan na een heftige gebeurtenis.

Iedereen heeft wel eens een “traumatische “gebeurtenis mee gemaakt. Dit kunnen kleine of grotere trauma’s zijn. Dit is ook voor een ieder verschillend. Voorbeelden: een ongeval, overlijden van een belangrijk dierbaar persoon, een levensbedreigende situatie (oorlog, natuurramp, bijna verdrinking of -verstikking), seksueel misbruik, slachtoffer misdrijf, mishandeling en/of geweld.
Maar denk ook aan een geboortetrauma, het ondergaan van een operatie, verwaarlozing (zowel lichamelijk als ook psychisch/emotioneel*), verkrachting of aanranding. Of dat traumatische klachten kunnen ontstaan na een langdurige periode van grote stress zoals een inbraak, ontslag, echtscheiding, corona of een jarenlang durende slechte relatie. Emotionele verwaarlozing bv in je jeugd: weinig liefde en weinig tot geen verbinding of contact met je ouders, misbruik, pesten op school etc.

Het gaat niet altijd over vreselijke gebeurtenissen, maar ook over zaken die niet zijn gebeurd maar juist WEL nodig waren zoals een veilige hechting.

Deze wonden kunnen helen, mits je bereid bent jezelf en je verleden onder ogen te zien.
Natuurlijk kan het ook WEL om heftige gebeurtenissen gaan maar wonden ontstaan ook wanneer er als kind niet aan je behoeften is voldaan. Je kunt beschadigd raken door slechte dingen die je zijn overkomen of je kunt beschadigd raken die je als kind nodig had maar welke ontbraken: geborgenheid, veiligheid of simpel gewoon aandacht.
Vooral de behoefte aan verbondenheid kan funest zijn voor je verdere ontwikkeling.
Niet dat je ouders slechte mensen zijn of niet van je houden maar de oorzaak ligt vaak aan het feit dat zij zelf teveel stress hadden of onvoldoende steun.

Iedereen maakt wel eens iets overweldigends mee maar soms raakt een gebeurtenis zoveel indruk op je dat je erdoor getraumatiseerd raakt.
Het maakt niet uit of de spanning in het verleden of recent is ontstaan. Soms is het één specifieke gebeurtenis, maar het kan ook gaan om opeenstapeling van verschillende trauma’s gedurende je leven.

Maar wat het ook voor een trauma is: in alle gevallen is er negatieve energie in je lichaam achtergebleven die een blokkade of een beperking geeft.
Het is een onzichtbare wond in je ziel: niet te zien maar wel te voelen.

De gevolgen

De gevolgen worden pas veel later zichtbaar. Ze kunnen dan vele fysieke, emotionele en mentale klachten veroorzaken:
Angst, emotioneel (je herbeleeft de gebeurtenis en moet er veel aan denken), boosheid, eenzaamheid, schuldgevoel, slapeloosheid, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, hulpeloosheid, VERSLAVINGEN en verdriet. Altijd op scherp staan, schrikt snel, ongeduldig, plotselinge huilbuien, somberheid, chronisch moe. Maar ook concentratiestoornissen, verlies van spierkracht, dissociatie, vermindering van interesse, gevoel van afstandelijkheid, minderwaardigheidsgevoelens en ontkenning.

Het is een psychologische wond welke niet of niet goed is geheeld. Trauma betekent breuk: je raakt in eerste instantie afgescheiden van jezelf en durft niet meer op jezelf te vertrouwen. Getraumatiseerde mensen volgen vaak niet meer hun buikgevoel, deze negeren ze, nemen zichzelf niet serieus en raken op afstand met anderen en de rest van de wereld.
Ze zijn meer op hun hoede om bang te zijn weer gekwetst te raken. De buitenwereld wordt als negatief en onveilig ervaren.
Men is geneigd te denken dat anderen het slecht met ze voorheeft. Deze defensieve houding leidt ertoe dat anderen op afstand blijven. Dit is een vicieuze cirkel.

Een wond is gevoelig als je het aanraakt

Als er iets gebeurt of iemand iets doet en wij daar heftig op reageren kan dat een indicatie zijn.
Een ander kenmerk van een wond is littekenweefsel: hard , weinig flexibel, er zit weinig of geen gevoel in. Het groeit niet verder en is daarmee een mooie metafoor voor beperkte psychologische groei. Je ervaart verandering bv eerder als een bedreiging dan een kans.

Trauma IS DE BEPALENDE FACTOR in bijna alle mentale stoornissen en verslavingen!
Verslaving is niet het eigenlijke probleem. Het is de pijn die iemand niet kan of wilt voelen en probeert te verdoven.
Er zijn mensen die zeggen dat ze een ongelukkige jeugd hebben gehad, echter bij doorvragen komen ze erachter dat ze wel degelijk een trauma hebben meegemaakt maar ontkennen dit liever.
Hoe gevoeliger je van nature bent, hoe meer kans je hebt om gewond te raken.

Als een verslaving je leven verstoord, of als je vastloopt in werk of relaties of gezondheid, kan het zinvol zijn om je verleden en de opgelopen wonden te erkennen. Er zijn verschillende mogelijkheden om trauma te helen: Bij Phyrrha richten we ons op ademwerk (Breathwork) in combinatie met Body Trauma Release Therapie. Ook massages en het gebruik van plantmedicijnen en kruiden kunnen een onderdeel zijn van het verwerken van trauma’s.

Bij Pyrrha brengen we verlichting, het loslaten van trauma’s, het hervinden van rust en weer zin krijgen in het leven door onze specifieke behandelingen

We zouden een andere samenleving hebben als er meer aandacht zou zijn voor trauma’s/wonden uit het verleden.
De impact van trauma is nog steeds onderbelicht, ook in de Medische Sector. De kennis ontbreekt en het is geen onderdeel van de opleiding. Terwijl het wetenschappelijk bewijs zich opstapelt dat geest en lichaam onlosmakelijk met elkaar is verbonden.
Ook ons lichaam zit vol wijsheid, we moeten er alleen naar leren luisteren! Belangrijk is dat je weer durft te gaan voelen, dat je jouw pijn niet meer onderdrukt of wegstopt. Of verdooft.

Door te voelen ontdek je zelf waar je behoeften aan hebt!
Het helen van wonden is altijd mogelijk zolang er bewustzijn is.
De wond of trauma kun je niet wegtoveren of terugdraaien Als je je bewust bent van je trauma en de impact daarvan kun je makkelijker je verantwoording nemen om het trauma te helen.